Výběr z posledních realizací

FVE na RD v Děhylově. Instalace dokončena v půlce ledna 2023.
Smlouva o dílo podepsána 14.11.2022.

FVE na RD v Ostravě Třebovicích. Instalace dokončena v prosinci 2022.
Smlouva o dílo podepsána 14.10. 2022.

FVE na RD v Ostravě Michálkovicích. Instalace dokončena v prosinci 2022.
Smlouva o dílo podepsána 19.09. 2022.

Realizace fotovoltaické elektrárny v Hlučíně 10/2022

Realizace fotovoltaické elektrárny ve Skalici 9/2022

Realizace fotovoltaické elektrárny ve Skalici 9/2022

Realizace fotovoltaické elektrárny 9,72 kWp v Dolní Lhotě 9/2022

Realizace fotovoltaické elektrárny Krásné Pole 9/2022